Tag: ‘konkurz’

 • Detská Stanica - koho približne hľadáme

  Stanica Žilina - Záriečie obnovuje tím vytvárajúci program pre deti.
  Hľadáme človeka / ľudí podľa dohody v rozsahu plného alebo čiastkového úväzku na tieto pozície:
  >> dramaturg a koordinátor celoročného programu pre deti (divadlo, kino, dielne, programy pre rodiny a programy pre školy)
  >> lektor celoročných ateliérov, sprievodných dielní a víkendových workshopov - určených pre deti, s umeleckým [...]

 • Hľadáme zbormajstra/zbormajsterku pre detský zbor Superar

  Hľadáme zbormajstra alebo zbormajsterku detského zboru pre dlhodobé pôsobenie v hudobnom projekte Superar Slovakia.
  Hľadáme:
  * príhodnú kombináciu vhodného vzdelania, praxe, rozhľadu, osobnej charizmy a entuziazmu - ideálne záujemcov s príslušným hudobným vzdelaním a so skúsenosťou vo vedení speváckeho zboru
  * vzťah k ľuďom a k učeniu
  * časovú aj priestorovú dostupnosť - od jari 2015 na vopred dohodnuté obdobie, [...]

 • Pracovná ponuka - lektor(ka) tvorivých ateliérov

  Stanica potrebuje doplniť externých lektorov celoročných a viacmesačných tvorivých ateliérov, dielní a workshopov v pravidelnom týždennom cykle, s umeleckým zameraním (ťažisko vo výtvarnom umení, ale možné sú tiež projekty/ presahy do ľubovolných oblastí – multimédiá, divadlo, literatúra, hudba, film, remeslá..), pre deti aj pre dospelých.
  Hľadáme:
  * záujemcov s vlastným a u nás realizovateľným konceptom výučby
  * príhodnú kombináciu [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics