Tag: ‘Kašiarová’

  • Petra Tejnorová a kol.: Edge

    dokumentárne divadlo / performance
    Radikáne drsná, k starobe nekorektná a zábavná performance na pomedzí fikcie a dokumentu, ktorú hrajú starý ľudia pre mladých. Medzinárodná autorská inscenácia, ktorá je sondou do života ľudí starších 60 rokov, ktorí pôsobili / pôsobia v divadelnom a tanečnom prostredí. Edge symbolizuje obdobie prechodu medzi aktívnym životom a zdanlivo pasívnou starobou. Predstavenie [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics