Tag: ‘Jeden svet pre školy’

  • Jeden svet - projekcie pre školy 2017

    Regionálne ozveny festivalu Jeden svet pod motivačným heslom “Odmyslime si ploty” sme v tejto sezóne realizovali už v novembri 2016, ale projekcie dokumentárnych filmov o naliehavých témach, problémoch sveta a možnostiach riešenia sú tu a sú, rovnako ako každý rok, určené aj pre študentov základných aj stredných škôl. Dokumenty rozširujú témy občianskej náuky, dejepisu a [...]

  • Jeden svet - projekcie pre školy 2016

    Projekcie dokumentárnych filmov o aktuálnych spoločenských otázkách, problémoch, možnostiach riešenia, určené pre študentov základných a stredných škôl. Dokumenty rozširujú témy občianskej náuky, dejepisu a zemepisu premietame ich s lektorským úvodom a možnosťou diskusie so skupinou na tému pozeraného filmu.
    Projekcie pre školy môžeme po dohode zabazpečiť na Stanici Žilina-Záriečie, za poplatok 1,00 € alebo kultúrny poukaz [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics