Tag: ‘Detská Stanica’

  • Detská Stanica - koho približne hľadáme

    Stanica Žilina - Záriečie obnovuje tím vytvárajúci program pre deti.
    Hľadáme človeka / ľudí podľa dohody v rozsahu plného alebo čiastkového úväzku na tieto pozície:
    >> dramaturg a koordinátor celoročného programu pre deti (divadlo, kino, dielne, programy pre rodiny a programy pre školy)
    >> lektor celoročných ateliérov, sprievodných dielní a víkendových workshopov - určených pre deti, s umeleckým [...]

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics