Na večné časy a nikdy inak!?
diskusia Fedora Blaščáka (Memory Kontrol)
pondelok 2. 5. 2016, 18.00

Leonid Brežnev podpisuje Helsinský dohovor, 1. august 1975

Leonid Brežnev podpisuje Helsinský dohovor, 1. august 1975

Historik Timothy Snyder hovorí, že sedemdesiate roky sú najvýznamnejšou dekádou druhej polovice 20. storočia, lebo vtedy došlo v Európe k stretu dvoch integračných modelov - zapádoeurópskeho a sovietskeho, ktorý v tom súboji napokon prehral.

Dnes žijeme v EÚ a mnohí jej kritici hovoria, že Brusel je len nová Moskva.

Preberieme to spolu s politológom Jurajom Marušiakom a historičkou Marínou Zavackou.

Stretnutia Chruščov-Kennedy sú preč. Američania sú vo Vietname. Svet sa dostáva do stavu zamorenia rádioaktivitiou z výbuchov pri skúškach jadrových zbraní. Do toho si prvá povojnová generácia zakladá rodiny.
Z Európy (ES) sa v 70-tych stalo rozrastajúce sa spoločenstvo. Prvé rozšírenie prišlo v 1973 o Dánsko, Írsko a UK. Nemecko rozbieha nový model Ostpolitik.
V októbri 1973 ropný šok otrasie hospodárskym mechanizmom, no popritom sa ukáže užitočnosť systému výmenných kurzov (ECU) a rozhodne sa o pokračovaní plánu spoločnej meny.
Brežnev v ZSSR potláča nacionalistické prejavy a spätne uťahuje šrauby v snahe vyrobiť homo sovieticus. V sovietskych satelitoch všetko nejako divne diverguje.
V auguste 1975 sa všetci zídu v Helsinkách.
Sedemdesiate roky ako predohra integračného úsilia, ktoré sa v Európe napokon presadí, a jeho dôsledky od roku 1989 zažívame aj my.
Základná otázka je: Prečo vyhral západ?

Diskusia je súčasťou iniciatívy Memory Kontrol podporeného Nadáciou ERSTE a projektu Európa v Žiline realizovaného s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. A preto je vstup voľný. Ale za obsah sme zodpovední len my.

logo_sk-pres-01

Podpora Nadácie ERSTE

Tagged as: , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics