Bez dobrovoľníkov by nebolo Stanice

Oprava fasády Stanice 2016Stanica by nevznikla bez dobrovoľníkov. Pomáhajú naše rodiny, kamaráti, ročné pobyty v našom občianskom združení doteraz absolvovalo už 50 dobrovoľníkov z celej Európy v rámci programu Európskej dobrovoľníckej služby, sálu S2 postavili tiež dobrovoľníci, aj Noc literatúry funguje vďaka nim, sami takto cez deň pracujeme v kaviarni Stanice, pravidelne pomáhajú aj firemní dobrovoľníci napríklad z žilinských závodov Kia Motors Slovakia alebo Jonson Controls, rekonštrukcia Nove synagógy sa hýbe aj kvôli množstvu dobrovoľnej práce odborníkov (architekti, stavebný dozor, práca niektorých stavebných firiem - napr. BCI Žilina). Výpočet by takto mohol pokračovať na ďalších desiatkach riadkov. Jednoducho bez pomoci dobrovoľníkov by sme to nemohli a nevedeli robiť.

Čo k tomu dodať? Iba Ďakujeme!
Oprava fasády Stanice s dobrovoľníčkami z Kia Motors Slovakia

Stanicu podporuju

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics