Stano Filko v Žiline #2: V spomienkach kolegov
prednáška, diskusia, večera
nedeľa 24. 4. 2016, 17.00
Nová synagóga a galéria Plusmínusnula

stano_filko_02

Okolo roku 1976 - Biely byt Miloša Lakyho. Na fotke Tomáš Štrauss (v čiernom), Ján Zavarský (v bielom), Rudolf Sikora (v červenom) a Anna Lakyová.

Druhé pokračovanie série stretnutí o živote a diele Stana Filka (1937 - 2015), jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov, ktorého výstavu pripravujeme na koniec roka 2016 v Novej synagóge.

Spomínať na Filka budú tentokrát jeho kolegovia - umelci a generační súputníci - pozvali sme Ruda Sikoru (príde), Dezidera Tótha (nepríde, ale pošle text) a Jána Zavarského (čakáme na potvrdenie). S Filkom zažili rozlet na konci 60-tych, aj zákazy a ostrakizáciu v 70-tych rokoch.

Aký bol Stano? Čo sa od neho naučili? Prečo emigroval? Zmenil ho pobyt v emigrácii? Budeme diskutovať tieto a podobné životopisné otázky.

Moderuje Fedor Blaščák.

Súčasťou bude opäť inštalácia jedného Filkovho diela (iba na jeden večer). Aj občerstvenie a víno - zistili sme, že vďaka večeri vydržíme rozprávať a počúvať dlhšie a celému stretnutiu to prináša iný rozmer - sedíme spolu za veľkým stolom. Rezervujte si svoje miesto emailom na info@novasynagoga.sk, aby sme vedeli navariť akurát.

Vstup je voľný vďaka podpore Fondu pre umenie, ale na občerstvenie vás požiadame o dobrovoľný príspevok.

Tí, ktorí sa zúčastnia všetkých piatich stretnutí počas roka 2016, získajú od Fedora Blaščáka jedno originálne dielo od Stana Filka. Ďalšie termíny sú vždy nedele – 29. 5., 25. 9. a 30. 10. 2016.

Stanicu podporuju

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics