Nie extrémizmu
študentská iniciatíva
streda 16. 3. 2016, 14.00

Aula UK BratislavaZástupcovia študentských a mládežníckych organizácii, ktorí reprezentujú desaťtisíce mladých, sú znepokojení so spoločenského vývoja na Slovensku. Preto sa rozhodli reagovať a podať spoločné vyhlásenie. Zároveň pozývame študentov na stratnutie, ktoré sa uskutoční v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie v stredu 16. marca o 14.00.

Vyhlásenie študentov
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ukázali, akú kľúčovú rolu zohrávajú mladí ľudia vo verejnom živote. Chápeme, že mladí ľudia sú frustrovaní a voľby tak boli reakciou na vzniknutú dezilúziu a skepsu.

Zároveň musíme s veľkým dôrazom odsúdiť akékoľvek podnecovanie a podporu nenávisti v našej krajine. Je nebezpečné uchýliť sa k radikálnym rozhodnutiam, pretože práve tie sú živou pôdou pre xenofóbiu a rasizmus. Slovensko nie je krajina, v ktorej môžeme akceptovať extrémizmus. Teda konanie, ktoré útočí na základy demokracie.

Musíme jednoznačne hovoriť o príčinách. Voľby ukázali, aká nevyhnutná je reforma vzdelávacieho systému, pretože práve v školách sa formuje a tvorí názor mladých ľudí. Vzdelávanie a školstvo sa nachádza v zúfalom stave. V stave, ktorý nemôžeme ignorovať, pretože neposkytuje dostatok priestoru pre občiansku výchovu.

A preto sa my, zástupcovia desiatok organizácií naprieč Slovenskom, spájame. Rozhodli sme sa pre jednotu, spoluprácu a spoločný postup. Rešpektujeme a vážime si hodnoty slobody, tolerancie a rovnoprávnosti.

Na našom stretnutí sme dospeli ku konkrétnym riešeniam. Našim zámerom je vytvoriť široký dialóg, kde všetci mladí ľudia dostanú hlas, ktorý bol doteraz nevypočutý a nepovšimnutý.

Konkrétnym riešením je vytvorenie Manifestu mladých voličov ako súboru zrealizovateľných opatrení, ktoré budú viesť k tomu, aby sa znížila vzdialenosť medzi elitou v politike a mladými ľuďmi. Zástupcovia organizácii sa dohodli, že zrealizujú pracovné stretnutie, na ktorom chceme zadefinovať opatrenia pre toto volebné obdobie. Zároveň vyjadrujeme ochotu počas celého obdobia sledovať, vykonávať a odpočítavať realizáciu týchto opatrení.

Preto vyzývame všetkých študentov a mladých ľudí, žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty, študentské rady a iné mládežnícke organizácie, aby svojimi aktivitami pomohli zabrániť šíriacemu sa extrémizmu. Hovoríme nie nenávisti, fašizmu, xenofóbii a rasizmu. A hovoríme jasné áno rozvoju občianskej angažovanosti a uvedomelosti už na základných, stredných a vysokých školách. Mladí ľudia musia mať dostatok príležitostí spolurozhodovať, pretože len tak budú niesť skutočnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Andrea Maková (Rada študentov mesta Banská Bystrica, Rada mládeže Banskobystrického kraja)
Nikola Gajdošová (Rada mládeže Bratislavského kraja, organizátorka Študentských volieb 2016 na Slovensku)
Martin Kuštek (koordinátor Asociácie krajských rád mládeže)
Rado Sloboda, občianska platforma Nie v našom meste
Milan Zvada, Záhrada Centrum nezávislej kultúry
Peter Bendik (Občiansko- demokratická mládež)
Denis Cáder (podpredseda Občiansko-demokratickej mládeže)
Jakub Švec (podpredseda študentského senátu GJGT)
Kristína Gaálová (Rada študentov mesta Banská Bystrica)
Radovan Bezák (organizátor študentských volieb na GJGT)
Miroslava Stareková (Kresťanskodemokratická mládež Slovenska)
Simona Diškanová (študentka a členka ECAV zboru v Banskej Bystrici)
A ďalších 20 študentských a mládežníckych organizácií, ktorých zoznam zverejníme.

Kontakt: denis.cader(zavináč)gmail.com

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics