Žilin Cin City
detské víkendové sympózium
piatok – nedeľa, 25. – 27. 9. 2015

Žilin Cin CityVerejný priestor je v súčasnosti veľkou a často skloňovanou témou, ale len zriedkakedy je reflektovaný z pohľadu detí. Cieľom projektu Žilin Cin City je priblížiť deťom základy urbánnych teórii, zapojiť ich do výskumu mesta, v ktorom žijú a na základe nimi získaných materiálov pripraviť dokufiktívne divadelné predstavenie, na ktorom sa budú podieľať spolu so súčasnými umelcami z oblasti divadla, experimentálnej hudby a výtvarného umenia. Deti budú zapojené do všetkých fáz tvorby predstavenia - výskum, tvorba scenára, interpretácia, scénografia, propagácia, technické zabezpečenie.

V septembri sa uskutoční prvé víkendové jesenné sústredenie, v rámci ktorého sa začne pripravovať finálny výstup. Workshop je určený pre školákov – deti vo veku 6 – 15 rokov.

Lektorské vedenie: Jan Burian, Ivana Rumanová, Martu Hlavajová, Dušan Dobiaš, Hana Hudcovičová Lukšů a ďalší.

Rozvrh:
Piatok: 16.00 – 18.00
Sobota, nedeľa: 10.00 - 16.00

Účastnícky poplatok: 12,00 €
Info a prihlasovanie: hanka@stanica.sk, 0907 178 756

Aktivita patrí do projektu Detské kultúrne leto ktorý bol podporený z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a z grantovej dotácie Mesta Žilina 2015.
dkl_kia_pontis2

financna_podpora_mesta_zilinaVisegrad fund
Stanicu podporuje

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics