Hľadáme dobrovoľníka z Česka (už sme našli!)

elena_maluje_schody
Pozícia obsadená, ďakujeme za záujem!

Vek medzi 18 a 30, česká národnosť, záujem o nezávislú kultúrnu scénu, iniciatívnosť, samostatnosť a voľný čas od septembra 2015 do augusta 2016. To sú základné požiadavky na voľnú pozíciu v rámci programu Európska dobrovoľnícka služba. Ak spĺňate tieto kritéria a chcete stráviť rok na Stanici ako jeden z troch zahraničných dobrovoľníkov, posielajte svoje stručné motivačné listy a životopisy nášmu EDS koordinátorovi Dušanovi na dusan@stanica.sk alebo volajte na +421 908 186 140.

V rámci projektu financovaného Európskou komisiou sú pokryté náklady na cestu, stravu, vreckové a poistenie, takže prakticky všetko, čo treba k prežitiu dvanástich mesiacov v nezávislom kultúrnom centre v piatom najväčšom meste Slovenska. Dobrovoľníkov sa snažíme zapájať do rôznych aktivít súvisiacich s každodennou prevádzkou Stanice, Novej synagógy a Galérie Plusmínusnula. Čo všetko dobrovoľník alebo dobrovoľníčka u nás v praxi bude robiť a čo sa naučí, to do veľkej miery závisí na konkrétnom jednotlivcovi, jeho profile a vzájomnej komunikácii.

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics