Plusmínus pre školy

plusminus2Hoci neradi, musíme konštatovať, že súčasnému výtvarnému umeniu väčšina škôl ešte neprišla na chuť…
Napriek tomu neodbytne pozývame do galérie Plusmínusnula na Mydlárskej ulici, pre ktorú Stanica zabezpečuje sprievodné a vzdelávacie aktivity. Tí čo ich už vyskúšali, určite neoľutovali. Výstavy v galérii sa pomerne rýchlo striedajú, takže je jednoduchšie na tomto mieste predstaviť radšej ustálené spôsoby, akými školy sprevádzame. Na výstavu do galérie je napríklad možné prísť na lekciu konverzačnej angličtiny, alebo získavať tu zručnosti práce s médiami.

+- Prvýkrát v galérii so súčasným umením - hravá prehliadka výstavy, ak je potrebné, doplnená jednoduchým modelovacím workshopom. Pre žiakov na I. stupni ZŠ

+- Multimediálne cvičenie - spoznávanie výstavy doplnené akciou, dramatizáciou, reportážou, zvukom, animáciou. Úroveň sa prispôsobí pre žiakov oboch stupňov ZŠ aj SŠ

+- Jazykové cvičenie - galéria je pre vás vždy pripravená ako originálne prostredie pre precvičovanie si cudzieho jazyka. Úroveň sa prispôsobí pre žiakov oboch stupňov ZŠ aj SŠ

+- Ruka v ruke s ďalšími - lektorovaná prehliadka výstavy v širších kultúrnych súvislostiach, v kontexte s ďalšími autormi, s históriou, so svetovým umením, rozvojom poznania a pod. Pre žiakov na II. stupni ZŠ a pre SŠ

Všetky menované druhy prehliadok sú realizovateľné na akejkoľvek výstave. Ak vás zaujíma, čo sa aktuálne vystavuje, nájdete to tu: http://plusminusnula.blogspot.sk
Neľakajte sa prázdneho priestoru, zdanlivej nezrozumiteľnosti súčasného umenia či filozofických tém, vieme vám to všetko preložiť do “ľudskej reči”.-)

Návšteva galérie je vhodná pre skupinu maximálnej veľkosti jednej triedy. Programy trvajú od 45 do 90 minút, vyberáme za ne vstupné 1,- €/ osoba (v sezóne kultúrnych poukazov = 1 poukaz).
Tu sa môžete ohlásiť a dojednáte si podrobnosti:
stredné školy: Martina Hlavajová, martu@stanica.sk, 0949 354 582
základné školy: Hana Hudcovičová Lukšů, hanka@stanica.sk, 0907 178 756

Tagged as: , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics