Jakhetane čiže Spolu
projekcie a diskusie pre školy

Čo robiť, aby Gadžovia a Rómovia spolu dobre vychádzali? To je tzv. horúca “rómska otázka” - kto na ňu pozná odpoveď?
jakhetane20131Združenie Jakhetane/Spolu pôsobí v Prešove, ale má prsty v rôznych celoslovenských projektoch. V nedávnej dobe sa im podarilo dokončiť sériu dokumentov  - (Ne)obyčajných príbehov, ktoré dokumentujú, že spolunažívanie Rómov s majoritou má aj rôzne sympatické podoby a celkovo je možné. Teraz je ich ambíciou tieto dokumenty šíriť a debatovať o ich obsahu. A to je dôležité aj tam, kde sa zdá, že spolunažívanie s Rómami nie je naliehavou otázkou - ako napríklad u nás - v Žiline.

Premietanie dokumentov spojené s následnou debatou o postojoch žiakov k tejto problematike u nás realizuje Ingrid Ďurinová - spolupracovníčka združenia. Pilotne sme ho odskúšali už v minulej sezóne a “testovacie skupiny” zaujal, v tých lepších skupinách aj podnietil k otvorenej debate. Skúsenosť autorov projektu priamo dokazuje, že rómsku problematiku “poznajú” už aj žiaci ZŠ, a že práve vek na druhom stupni ZŠ je najvhodnejší čas na formovanie postojov. Formovať stredoškolákov a starších už nie je až tak jednoduché.

V novembri 2013 na Stanici zrealizujeme celkovo 4 takéto projekcie, prednostne pre záujemcov zo základných škôl (II. stupeň):
pondelok 11.11.2013, 9.00
pondelok 11.11.2013, 11.00
utorok 12.11.2013, 9.00
utorok 12.11. 2013, 11.00

Projekcie  filmov trvajú cca 90 minút, skupina si sama zvolí, ktoré z dokumentov chce vidieť. Všetkým žiakom bude ponúknutý komix “Otvorím oblok, uvidím celok”, v ktorom je stručne spracovaná základná terminológia problematiky. Ideálna pre vedenie diskusie je jedna trieda, prípadne zmiešaná skupina v max. veľkosti 35 žiakov. Vstupné 1,- € / žiak, do 11. 11. 2013 je možné použiť aj kultúrne poukazy. Vybraný termín si rezervujte u Anny Bárdyovej, anna@stanica.sk, 0902 521 366

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics