2013 alebo 14?

skoly2014Na prahu novej sezóny 2013/14 všetkým učiteľom, žiakom a študentom prajeme, nech ju majú pestrú, tvorivú a povznášajúcu. Pripomíname, že v Žiline je Stanica, Nová synagóga i galéria Plusmínusnula a všetky poskytujú pestré, tvorivé i povznášajúce vzdelávacie programy pre školské skupiny. Jednoducho, na poli umenia, kultúry a súčasného života sme pripravení vyučovať aj učiť sa spolu s vami.

V tejto sezóne nás spoločne čakajú:
* dokumentárne filmy s lektorskými úvodmi z festivalov: Hory a mesto (september), Ekotopfilm (november) a Jeden svet (január)
* filmy a debaty o rómskej téme „Odsúdení na spolunažívanie v dobrom“ v spolupráci s Jakhetane/Spolu Prešov a s Living documentary Bratislava (celoročná ponuka)
* filmy a lektorské cvičenia iniciatívy Memory kontrol - židovská téma (zimný polrok, každý mesiac špeciálne premietanie )
* vybrané animované filmy z festivalu Fest Anča a klubové filmy z ASFK (priebežná celoročná ponuka)
* otvorené ateliéry a workshopy výtvarných techník a zručností - napr. sieťotlač, kníhväzba a zážitková fotografia, animovaný film a iné (celoročná ponuka)
* interaktívne prehliadky Novej synagógy / Kunsthalle Žilina (v teplých mesiacoch roka)
* komentované prehliadky a cvičenia o umení v Galérii Plusmínusnula (celoročná ponuka)
* prednáška o alternatívnej architektúre v kontexte s budovou S2 (v teplých mesiacoch roka)

3 malé domáce úlohy na september:
1. Zapísať sa (plus svojich kolegov) na odoberanie mailových správ a tak si zabezpečiť celoročný prísun pravidelných informácií - v balíčku pre základné alebo stredné školy.
Aktuálna ponuka je zasielaná pravidelne e-mailovou poštou učiteľom a školám. Ak zatiaľ nedostávate tieto informácie a chcete sa dozvedať o aktivitách pre žiakov ZŠ (hanka@stanica.sk) a pre študentov SŠ (anna@stanica.sk), ozvite sa, pripojíme vás do nášho zoznamu pedagógov.

2. Naplánovať si návštevu.
Ak vás niečo z ponuky zaujme, budeme sa tešiť, či vás príde 2013, či 14!
Jednotlivé podujatia sa uskutočňujú na Stanici Žilina-Záriečie v sále S1 (kapacita max 80 miest) alebo sále S2 (max 120 miest), v Novej synagóge/Kunsthalle a Galérii Plusmínusnula (max 30 miest). Vsádzame skôr na kvalitu a intenzitu zážitku, čiže často odporúčame návštevy iba jednej triedy.
Väčšina aktivít presahuje 45 min., preto si na návštevu treba vyhradiť aspoň dve vyučovacie hodiny – môže to byť v rannom, obednom aj poobednom čase.

3. Pozbierať drobné a zostávajúce kultúrne poukazy.
Všetko niečo stojí - na naše jednotlivé akcie sa platí “drobné” vstupné podľa uvedenia - väčšinou filmy, prednášky, prehliadky min.1,- € / osoba, workshopy min 2,- € / osoba. Platiť sa však dá i platnými kultúrnymi poukazmi – čo vám radíme naplno využiť. Pozor, treba to však stihnúť najneskôr do 11.11. 2013, alebo potom zasa po novom roku.

Pre vašu inšpiráciu
* fotky z minulého ročníka vzdelávacích programovpre školy na Stanici,
* fotky zo školského programu v galérii Plusmínusnula
* školské programy v Novej synagóge
animácia z workshopu pre žiakov ZŠ

Vzdelávacie programy na Stanici, v Novej synagóge a v galérii Plusmínusnula sú podporené dotáciami Ministerstva kultúry SR.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics