KioSK 2013: Rozhýbať sa k výrazu, rozhýbať sa k významu
intenzívny pohybovo–divadelný workshop
sobota - streda, 20. - 24. 7. 2013

Peter Šavel, Kamil Mihalov

Peter Šavel, Kamil Mihalov (foto: Vanda Hybnerová)

Tanečníci a performeri Zuzana BurianováPeter Šavel a klavirista Kamil Mihalov ponúknu nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu či emócie prostredníctvom tela a pohybu.

Dielňa Zuzany Burianovej sa bude venovať hľadaniu a vytváraniu výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore. „Z malých civilných gest sa dostaneme do veľkých pohybových celkov a naopak. V pohybových frázach nájdeme nielen technickú zručnosť ovládania tela v priestore, ale motiváciu, dynamiku či výraz. Workshop ponúka špecifický pohľad na prácu rúk ako váhový celok, dekór pohybu či významotvorná súčasť nášho tela. Ochutnáme pojem „napätie a čas“ ako súčasť hereckej, či tanečnej akcie a vrhneme sa aj do práce s textom v pohybe. Naša tvorba môže byť inšpiratívna pre hercov hľadajúcich nové pohybové možnosti, tanečníkov hľadajúcich výraz v pohybe a všetkých ktorí chcú o sebe vedieť viac.“ (Zuzana Burianová)

Workshop Petra Šavela a Kamila Mihalova je inšpirovaný kreatívnym procesom uplatneným v ich hudobno-pohybovom projekte  Shifts. Bežný tvorivý postup, „od významu k pohybu“, sa rozhodli obrátiť naruby, aby tak hľadali nové cesty javiskovej kreativity. „Bude nás zaujímať vytvorenie pohybového materiálu oslobodeného od nutnosti niesť konkrétny význam. Pohráme sa s týmto materiálom v zmysle jeho hudobnosti, funkčnosti a architektoničnosti skôr než s jeho psychologizáciou. Budeme sa učiť rozpoznávať význam ako dôsledok samotného pohybového materiálu. Bude nás pritom zaujímať čo najširšia škála performatívnosti – od každodennosti až po predimenzovanosť.

Umelci umožnia nazrieť aj do tvorby dramaturgie hudobno-fyzického predstavenia: „Vzdáme sa zdôvodňovania a lineárnej dramaturgie – realizmu. A pohráme sa s dramaturgiou po línii muzikality, dynamiky, konštrukčnej mechanickej logiky – surrealizmom. Pozrieme sa na to, čo znamená vývin v rámci takejto nelineárnej štruktúry. Ako jej vytvoriť nosnú tému, aby bola čitateľná, ale zároveň skúsime neuzavrieť tok našej fantázie a sled tých najprekvapivejších možností.

Workshop je otvorený všetkým, profesionálom – tanečníkom, divadelníkom a hudobníkom so záujmom o pohyb, ako aj neprofesionálom, ktorých práca s telom a kreatívny proces zaujíma a chcú svoju skúsenosť v tejto oblasti prehĺbiť.

Lektori:

Zuzana Burianová
Tanečníčka, pedagogička tanca a choreografka. Absolvovala štúdium na VŠMU, odbor pedagogika moderného tanca. Vlastné choreografické práce vytvorila s Tanečným divadlom Alternatív, na pôde VŠMU, počas stáže na univerzite v Montreale, na Stanici Žilina-Záriečie vytvorila autorské sólo Mandrake. Zuzana sa systematicky zaoberá prepojením filmu a tanca, dosiaľ vytvorila tanečné filmy „Denníky”, „Reč dychu”, „The way you speak”, „The way you look around“, „Kto z koho“. Pedagogické skúsenosti v oblasti tanca získala ako lektor viacerých workshopov (Stanica, LAB a iné), na tanečnom konzervatóriu v Querétaro v Mexiku a v centre tanca a pohybu Labyrint v Žiline. V súčasnosti učí na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine. Spolu s herečkou Barborou Zamiškovou pracujú so študentmi herectva s experimentom v oblasti činohry a fyzického divadla.

Peter Šavel
Tanečník, choreograf, pedagóg, performer. Absolvoval bruselskú školu P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios), v súčasnosti pôsobí v Belgicku, tvorí však aj v Prahe či na Slovensku.
Čím viac sa venujem tancu a performatívnym formám, vo všetkých pozíciách, v ktorých ako umelec či pedagóg tomuto druhu umenia čelím, tým viac zisťujem, že som protichodnou bytosťou. V mojich prístupoch sa zlučuje poet s antropológom, pedagóg s naivným dieťaťom, rojko s pragmatikom. Prirodzene ma tak viac a viac zaujíma prepojenie a (ne)rovnováha medzi formou a vnemom, štruktúrou a zmyslom. Môj tanec bol vždy spojený s hudbou a hudba je silným partnerom pre môj pohyb. A tiež po kompozičných stránkach sa viac a viac uchyľujem k jej magickej kombinácii priam matematicky presných štruktúr a grafov s jej nesmierne emotívnym impaktom. Tvorba je hra – pretože tvoriť je spomenúť si na to, že všetko je možné a že aj keď to, čo práve robíme, je nesmierne dôležité, je to stále len hra.

Asistencia: Kamil Mihalov
Klavirista a pedagóg, absolvoval štúdium na VŠMU, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Už od štúdia spolupracuje so slovenskými tanečníkmi na rôznych projektoch (Jaro Viňarský, Eva Klimáčková, Peter Šavel).
Som predovšetkým klavirista, ktorý pôsobí na akademickej pôde (kde sa o. i. zaoberám teoretickou reflexiou hudobnej interpretácie a problematikou metodík klavírnej hry), čo mi zatiaľ nebráni (ak mám čas a energiu) byť koncertne činný a tiež príležitostne zasahovať do svetov hudobnej dramaturgie či hudobnej publicistiky. O mojom prispievaní k svetu súčasného tanca a divadla môžem podotknúť iba to, že sa dlhodobo rád vystavujem spoluhľadaniu možných (a často aj nemožných) podôb performatívneho umenia.

Poplatok: 50,00 € / 40,00 € (dospelí / študenti)
Prihlasovanie: workshow@physicalarts-sk.com
Uzávierka prihlasovania: 15. 7. 2013
Maximálny počet účastníkov: 18
V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2013.

Prihlasovanie je aktuálne z dôvodu naplnenia kapacity workshopu pozastavené! Ďakujeme za pochopenie. V prípade dodatočného uvoľnenia kapacity budeme včas informovať.

Tagged as: , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics