Programy pre základné školy apríl - jún 2013

Rozrastáme sa a aj naše možnosti vzdelávať sú bohatšie. V školskom roku 2012/13 máte už iba necelé tri mesiace na to, aby ste vyskúšali exkurzie, workshopy a premietania Stanice, programy galérie Plusmínusnula či prehliadky Novej synagógy - špecializované pre základné školy. Všetko v réžii nášho rozrastajúceho sa vzdelávacieho oddelenia.-)

preskoly

Exkurzie a workshopy na Stanici
* Historky zo Stanice - polhodinový animovaný dokument zachytávajúci minulosť Stanice. Viac ako 4 roky ho animovali deti. Prevedie nás nielen rokmi 1946 - 2010 na Stanici, ale tiež širokými možnosťami, ktoré poskytuje filmová animácia. Po zhliadnutí a okomentovaní filmu môžeme pokračovať krátkym workshopom animácie alebo filmového zvuku.
* Keramická dielňa - predvojnový názov našej zastávky Žilina tehelňa dokazuje, že kdesi v blízkosti bola ťažba hliny a tehliarska výrobňa. Dnes máme na Stanici malú keramickú dielňu a budovu S2 - ekologickú stavbu postavenú s využitím hliny. Hlina ako vďačný materiál remeselníkov, umelcov i architektov… príďte si to obzrieť, vyskúšať, pochopiť.
* Ako najlepšie zviazať knihu? - určite už vašimi rukami prešlo veľa kníh - zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako stránky v knihách držia pohromade? - Existuje veľa spôsobov a viaceré si odskúšate aj prakticky - v knižnej dielni.
* Ilustrovať knihu a kresliť komix - zdá sa, že je to hračka, na čo všetko však musí myslieť knižný grafik, ilustrátor, komixový tvorca - viete to? Na workshope si okrem zodpovedania týchto otázok sami zhotovíte ilustrácie k vybranému príbehu a priamo na mieste si zinscenujeme ilustrovanú čítačku.
* Vyrobte si zoetrope - zoetrope bol prístroj, akési prvé ” kino” našich pra-pra-prastarých rodičov. Na jeho princípe ľahko pochopíme základné postupy filmovej animácie. Aj dnes sú umelci, ktorí sa k starým princípom vracajú a využívajú ich v súčasnej tvorbe. Workshop je doplnený obrázkovou prezentáciou o prvých krokoch animácie a kinematografie.
* Animované slučky - existuje nekonečné množstvo možností ako a čo animovať. Už ste niekedy niektorú z nich vyskúšali?
* Triky so svetlom - zachytávanie kresby svetlom pri dlhej expozícii a miešanie farebných tieňov môžete u nás vyskúšať na workshope v divadelnej sále - v spolupráci s našimi fotografmi a osvetľovačmi. Pozrite si efektné výsledky takýchto workshopov - TU alebo TU.
* Na zvukovej stope - na zvukových ukážkach a cvičeniach s ozvučovaním vybraných krátkych nemých filmov alebo videoartu žiaci pochopia a vyskúšajú si prácu so zvukom.
Na hociktorú z menovaných exkurzií/workshopov si vyhraďte minimálne 1,5 - 2 hodiny. Pracujeme so skupinami v maximálnej veľkosti jednej triedy. Cena bežného dvojhodinového (= 120 min.) workshopu je 2,- €/ osoba, pri časovo a finančne náročných aktivitách účtujeme min.cenu 15,- €/ skupina. Ako platidlo je možné použiť aj kultúrne poukazy.

Projekcie dokumentárnych filmov na Stanici
Tohtoročná séria dokumentárnych filmov z festivalu Jeden svet / sekcia Jeden svet deťom  je vhodná pre žiakov II. stupňa.
V ponuke je trojica krátkych filmov zobrazujúcich celosvetovú problematiku utečencov (Dlhá, dlhá cesta), život ľudí so zmyslovým postihnutím v západnej Európe (Ellenin svet) a Rómov v Rumunsku (Príbeh Ďuriho). K filmom poskytujeme lektorské úvody a so skupinami sa snažíme viesť tematickú diskusiu.
Na premietania pre žiakov pripravujeme tiež sériu slovenských filmov združenia Living documentary, ktoré sa aktuálne venuje pozitívnemu dokumentovaniu vydarených príkladov spolužitia majoritnej populácie a Rómov priamo u nás na Slovensku. Ak by ste chceli svojim žiakom priblížiť túto problematiku, môžete si rezervovať termíny premietania.
Projekcie s lektorským výkladom trvajú 60-80 minút. Za projekciu dokumentov vyberáme symbolické vstupné 0,50 €/ žiak, použiť možno aj kultúrne poukazy. Kapacita sály je cca 60 miest, ideálne pre vedenie diskusie sú skupiny v max. veľkosti jednej triedy.

galeriaplusProgramy v galérii Plusmínusnula
Vzdelávací team Stanice pre vás môže zabezpečiť tiež originálne prehliadky výstav v galérii Plusmínusnula v centre mesta (Mydlárska 1). Galériu zrejme vnímate najmä ako miesto vystavujúce výtvarné umenie a takúto prehliadku si teda predstavíte v rámci výtvarnej výchovy (, ktorá sa všeobecne nepovažuje za najdôležitejší predmet). Nezabúdajte však, že návštevou akejkoľvek výstavy s umením sprostredkúvate žiakom i sebe aj oveľa širší kultúrny kontext, rôzne zaujímavé súvislosti a prierezové témy, na ktoré je škola občas krátka.

Programy v galérii ponúkame v štyroch základných modeloch pre rôzne vekové skupiny, ktoré variabilne prispôsobujeme akejkoľvek výstave. Okrem aktuálnej inštalácie Tomáša Moravca v tomto školskom roku ešte budete môcť uvidieť súčasnú maľbu v podaní Borisa Sirku a víťaznú videoinštaláciu festivalu Ars Electronica 2011 luxemburského autora Jeffa Desoma.
+- Prvýkrát v galérii so súčasným umením - hravá prehliadka výstavy doplnená modelovacím workshopom. Pre žiakov na I. stupni ZŠ
+- Multimediálne cvičenie - výstava doplnená akciou, dramatizáciou, zvukom, animáciou. Pre žiakov oboch stupňov ZŠ
+- Jazykové cvičenie - galéria ako originálne prostredie pre učenie sa cudzieho jazyka. Pre žiakov oboch stupňov ZŠ
+- Ruka v ruke s ďalšími - prehliadka výstavy v širších kultúrnych súvislostiach, v kontexte s ďalšími autormi, so svetovým umením a pod. Pre žiakov na II. stupni ZŠ
Možnosť zorganizovania aktivít je predpoludním i popoludní, čas trvania programov je 45 - 90 minút. Veľkosť skupiny max. 1 trieda, vstupné 1,- € / osoba, je možné ho uhradiť aj kultúrnymi poukazmi.

http://plusminusnula.blogspot.sk/

sngg_preskolyPrehliadky v Novej synagóge
V neposlednom rade je tu pre vás Nová synagóga. Predpokladom je, že v máji a v júni už bude dostatočne teplo a upratano, aby ste aj so žiakmi mohli prísť nakuknúť. Od polovice mája bude totiž opäť nachvíľu “pootvorené” pre verejnosť. Využite tento čas na sprostredkovanie zaujímavej faktografie o tejto kultúrnej pamiatke. Prehliadku synagógy realizujeme niektorým z nasledujúcich spôsobov:
* Vitajte v synagóge - Prezentácia budovy vo forme interaktívnej prehliadky a prednášky, postavenej na otázkach, ktoré zapájajú žiakov do úvah a diskusie. Témy týkajúce sa histórie, problematiky židovstva, architektúry i umenia. Pre najstarších žiakov ZŠ, od 7. ročníka
* Straty a nálezy - exkurzia do synagógy formou pátracej hry, ktorá hravým spôsobom odkazuje na hlavné cennosti kultúrnej pamiatky a snahu ich primeraným spôsobom obnoviť. Pre žiakov od 3. do 6. ročníka ZŠ.
* Návšteva s nápadom - exkurzia so špecifickou témou, ktorú si sami navrhnete, podľa súvisiaceho preberaného učiva v osnovách. Pre žiakov oboch stupňov ZŠ.

Možnosť zorganizovania aktivít je predpoludním i popoludní, čas trvania programov je 45 - 90 minút. Veľkosť skupiny max. 1 trieda, vstupné 1,- € / osoba, je možné ho uhradiť aj kultúrnymi poukazmi.
Do pozornosti dávame tiež dátum 15. júna 2013, čo je sobota, kedy sa tu poprvýkrát udeje deň pootvorených dverí zameraný na deti a rodiny.
www.novasynagoga.sk

Budeme radi ak sa rozhodnete nás navštíviť.
Info a dopočutia: Hana Hudcovičová Lukšů, hanka@stanica.sk, 0907 178 756

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics