Peter Šavel, Kamil Mihalov: Shifts
hudobno-pohybová performance / work in progress
sobota 9. 3. 2013, 19.00

ShiftsNové predstavenie Petra Šavela a Kamila Mihalova, duet tanečníka a klaviristu. Emočná pohybová interpretácia zármutku a žiaľu v interakcii s hudbou J. S. Bacha, Goldbergove variácie.

Tanec a choreografia: Peter Šavel
Hudobná interpretácia: Kamil Mihalov
Hudba: Johann Sebastian Bach: Goldbergove variácie (selekcia); Uri Caine Ensemble / Johann Sebastian Bach: Goldbergove Variácie (2000)

Priveľa cítim. To je môj problém. Moje vnútro sa nezhoduje s mojim vonkajškom. Zhoduje sa vôbec niečie vnútro a vonkajšok? No neviem. Ja som len ja. Hej, možno práve to tvorí ľudskú osobnosť: rozdiel medzi vnútrom a vonkajškom! Ale v mojom prípade je to horšie. Každý si asi myslí, že v jeho prípade je to horšie. To je dosť možné. Ale v mojom prípade to skutočne je horšie. Fakt!
9 ročný Oscar z knihy J. S. Foera: Príšerne nahlas a neuveriteľne blízko

Táto pohybová performance vychádza zo záujmu o prekonanie čisto formálnych prístupov k tancu. Opiera sa o somatickú teóriu o pôvode emócií. Vychádzajúc z James-Lange teórie, ktorá hovorí, že emócia je súhrn vnemov, vyvolaných fyziologickou reakciou odvodenou od práve prežívaného podnetu. Emócia je teda citlivou vnemovou reakciou na fyzický stav tela (napríklad, najskôr plačem a až následne začnem cítim smútok).

V tomto ponímaní autor spracúva a formuje fyzické aspekty emócie žiaľu a zármutku. Tie tlmočí do silnej interakcie s naživo znejúcou hudbou, vytvárajúc tak umeleckú reč tela. Hľadá tak nielen expresívne formy tanca, ale aj ich dopad na telesné a citové rozpoloženie tanečníka.

Tanec pri každej variácii vytvára plne percepčnú senzáciu, zanechávajúcu alebo vyvolávajúcu emóciu. A tá sa s každou ďalšou variáciou mení. Náhle, ale vytrvalo. Čo sa stane medzi tanečníkovým uvedomelým fyzickým rozhodovaním a emočným rozpoložením počas týchto zmien? Aký tanec!

Predstavenie je realizované v koprodukcii Charleroi Danses, STUK Leuven a Stanica Žilina-Záriečie, s podporou: P.A.R.T.S./departs a Vooruit Ghent.

Premiéra: 27. a 28. 3. 2013 v kultúrnom centre STUK Leuven.

Vstupné: 3,00 / 2,00 € (dospelí / študenti)
Rezervácia vstupeniek: rezervacie@stanica.sk, 041 - 56 23 564

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics