Vzdelávacie programy Stanice pre stredné školy na mesiace NOVEMBER – DECEMBER 2012

Aj v nadchádzajúcich zimných mesiacoch Stanica prichádza so vzdelávacími programami pre študentov a učiteľov stredných škôl. Navštíviť ju môžete s vašou triedou v čase vyučovania alebo s cyklom prednášok prídu naši lektori do škôl priamo za vami.

Druhý novembrový týždeň na Stanici tradične patrí festivalu MEMORY KONTROL. 5. ročník tejto iniciatívy je zameraný na sledovanie mechanizmov vytvárania spoločenského konsenzu pred a po roku 1989 v kontexte s procesom normalizácie. S akým dedičstvom normalizácie, okrem spomienkového sentimentu, sa musíme naučiť žiť?
Divadlo, koncert, filmy, program pre školy, oxfordská debata študentov, literatúra, výstava a dvojdňové neakademické sympózium plné diskusií mladých historikov, sociológov, umelcov, ekonómov a filozofov - to všetko je MEMORY KONTROL.
Okrem širokého programu prístupného všetkým záujemcom, máme pre študentov špeciálnu ponuku - zúčastniť sa komentovanej výstavy, workshopu alebo projekcie týkajúcej sa spomínanej problematiky.

* MEMORY KONTROL/normalizácia a jej neo
vystavaOd 12. do 16. novembra vám ponúkame účasť na interaktívnej komentovanej prehliadke výstavy vedenej lektorom prípadne kurátormi výstavy.
Výstava s názvom Ďakujeme, že ste prijali našu účasť pracuje so súborom umeleckých diel významných stredoeurópskych autorov, ktoré sa viažu k obdobiu normalizácie.
Prehliadku doporučujeme ako doplnok vyučovania v rámci spoločenskovedných predmetov - história, dejiny kultúry, výchova umením, etika a pod. Viac informácii nájdete na: archiv.stanica.sk/memory-pre-skoly
Výstava bude umiestnená v priestore Novej Synagógy. Prehliadka trvá 45 minút. Nekúrime, doporučujeme teplé oblečenie. Vstupné 1,- € poputuje priamo do zbierky na rekonštrukciu Synagógy.

** Branné cvičenie alebo “Dýchacou maskou proti atómovej pume?”

branne-cvicenieV stredu 14. 11. o 10.00 a 12.00 ponúkame vzdelávací workshop určený pre študentov stredných škôl.
Lekcia zo súčasných dejín založená na ilustračnom prípade: žiak Jozef odmietol v r. 1978 účasť na brannom cvičení, že vraj je pacifista. Riaditeľ navrhuje trojku zo správania, no pre istotu vytvorí žiacku komisiu. Budú spolužiaci súhlasiť s riaditeľom? Postavia sa na Jožovu stranu?
Žiaci sa počas workshopu dozvedia o spoločenskom kontexte 70-tych rokov v Československu a nedávnom historickom období. Okrem faktov budú aktívne diskutovať.

*** Rozdelenie Československa bolo správne rozhodnutie
cesko-slovenska-debataV stredu 14. novembra o 18.00 hod. uvádzame česko-slovenský debatný súboj za a proti danej téze medzi českým a slovenským tímom študentov stredných škôl. Postoje a argumenty generácie, ktorá už spoločný štát nezažila. Organizujeme spoločne s českou Asociáciou debatních klubů a Slovenskou debatnou asociáciou.

*** Filmové projekcie s diskusiou, v rámci iniciatívy MEMORY KONTROL
nejvetsi_praniV decembri (hodinu vieme prispôsobiť vašej požiadavke) ponúkame projekciu celovečerného filmu Největší přání od režisérky Olgy Špátovej. Zachytáva v ňom reakcie mladých ľudí, z rôzneho spoločenského pozadia, na otázku „Aké je vaše najväčšie prianie?“. Natočený materiál porovnáva s archívnymi zábermi z rokov 1964 a 1989 z rovnomenných filmov svojho otca, dokumentaristu Jana Špáty. Súčasťou projekcie bude komentovaná diskusia, ktorá študentov uvedie do problematiky filmu.
Aktivita je vhodná pre spestrenie predmetu dejepis alebo občianska náuka. Vstupné za študenta 1,- €.
Podpora programov iniciatívy MEMORY KONTROL v r. 2012: Ministerstvo kultúry SR, Medzinárodný vyšehradský fond, Nadácia Intenda.

***** Cyklus prednášok o súčasnom tanci – Priestor pre pohyb: Hodiny tanca
3PCyklus prednášok o súčasnom tanci sú interaktívne hodiny s debatou a videoukážkami diel známych svetových choreografov, ktoré sa konajú priamo na školách počas vyučovania. Radi by sme študentom prezentovali súčasný tanec a priniesli ho priamo k nim. Tanečné umenie chodia do škôl predstavovať lektori, profesionálni tanečníci, Jaro Viňarský alebo Barbora Jombíková.
Interaktívne prednášky doplnené videoukážkami prebiehajú väčšinou v rámci hodín estetiky, občianskej náuky alebo ako tvorivé lekcie na hodinách telesnej výchovy (prípadne dramatickej výchovy a iných príbuzných vyučovacích hodinách). Prednášky sú súčasťou projektu Stanice 3P – Priestor pre pohyb, ktorým sa snažíme priblížiť súčasný tanec a fyzické divadlo širšej verejnosti.

/Pre žiakov, ktorých prednášky výrazne zaujmú, je tu možnosť zapojiť sa do ďalšieho vzdelávacieho programu Ako na tanec. Ten sa uskutoční 29., 30. 11. a 3. 12. 2012 na Stanici Žilina-Záriečie. Pôjde o širší komplex tvorivých dielní, prednášok a debát venujúcich sa súčasnému tancu a konkrétnemu, novovznikajúcemu predstaveniu Animal Inside. Prihlásení sa budú môcť zúčastniť celého tvorivého procesu predstavenia (premeny inscenácií zo skúšok do finálnej verzie), komunikovať s tvorcami, dozvedieť sa viac o teoretickej rovine súčasného tanca a kreatívne sa podieľať na zostavení diela./

****** Prednáška o stavbe S2
S2Z celoročnej ponuky pre stredné školy je zaujímavá i prednáška o stavbe alternatívneho divadla S2, na ktorého stavbu sa ako materiál použili pivné prepravky, slamené balíky a hlina. Prednášku vedie riaditeľ kultúrneho centra Marek Adamov a je spojená s projekciou dokumentárneho filmu o tejto stavbe od Tomáša Rafu.

Ak máte záujem, vyberte si z ponuky vzdelávacích programov a dohodnite si s nami konkrétny termín. Kontakt: Anna Bárdyová, 0902 521 366, anna@stanica.sk

Podpora:
podpora_skolskeprogramy_w

Podpora aktivít Memory Kontrol:

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics