S akým dedičstvom normalizácie sa musíme naučiť žiť?
medzinárodné sympózium
štvrtok – piatok, 15. – 16. 11. 2012

Lucia Nimcová: Unofficial

Lucia Nimcová: Unofficial

Kto si myslí, čo vidí, a hovorí, čo si myslí, je nenormálny.“ Konrád Gyorgy, Urážlivý štát

Medzinárodné sympózium mladej a strednej generácie stredoeurópskych akademikov a intelektuálov je zamerané na reflexiu kontinuity mechanizmov produkcie spoločenského konsenzu pred a po roku 1989.

Diskusie o hrubej čiare, o pálení archívov a zabudnutej generácii. O precibrenej schopnosti čítať medzi riadkami, o morálke a tiež o tom, prečo je korupcia priateľská k rodine. O pôvode nárokov, ktoré sa nedajú osvojiť, len prispôsobiť sa im. A tiež o tom, kto sú noví nepriatelia a prečo.

www.memorykontrol.org

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

Tagged as: , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics