Vzdelávacie programy Stanice pre stredné školy na mesiac SEPTEMBER - OKTÓBER 2012

Stanica ponúka pravidelne programy pre stredné školy, na ktorých vás a vašich žiakov radi uvidíme. Stanicu tak môžete navštíviť s vašou triedou počas vyučovania alebo prípadne prídeme priamo do školy za vami. Aktuálna ponuka:

*Filmové projekcie s diskusiou, v rámci iniciatívy MEMORY KONTROL

MEMORY KONTROL je iniciatíva, ktorá neakademickým spôsobom reflektuje kľúčové udalosti a obdobia súčasných československých dejín. Jeho súčasťou sú filmy, výstavy, diskusie, program pre školy, divadlo.
Témou tohto ročníka je normalizácia a pretrvávanie jej mechanizmov do súčasnosti. V októbri pre školy uvádzame filmové projekcie a diskusie s autormi filmov. V prípade záujmu o aktuálnu ponuku, môžeme túto aktivitu bezplatne zabezpečiť. Aktivita je vhodná pre spestrenie predmetu dejepis alebo náuka o spoločnosti.

Takto_sa_vtedy_žilo

V utorok 2. októbra (hodinu vieme prispôsobiť vašej požiadavke) ponúkame projekciu filmu Takto sa vtedy žilo a diskusiu s jeho režisérom a scenáristom Marekom Šulíkom. Ten uvedie študentov do témy dokumentu (obdobie dejín 20. storočia v Československu, Slovensku), ako i priblíži vytvorenie tohto unikátneho projektu a konkrétneho dielu.

vesmir

V utorok 9. októbra (hodinu vieme prispôsobiť vašej požiadavke) ponúkame projekciu časozberného dokumentu Soukromý vesmír od režisérky Heleny Třeštíkovej, ktorý zachytáva 35 rokov života Honzy – muža narodeného pred kamerou. Súčasťou projekcie bude diskusia s antropologičkou kulturológie Ivanou Rumanovou, ktorá študentom priblíži pojem normalizmu na konkrétnom filmovom materiály.

**Prednáška o Novej synagóge (Kunsthalle v Žiline)

sngg

Zaregistrovali ste, že v Žiline vznikne inštitúcia typu “kunsthalle”? Nebude to úplne hneď, ale už teraz sa môžete na to tešiť, pripravovať alebo tomu pomôcť. Žilinská Kunsthalle vznikne rekonštrukciou a úpravami funkcionalistickej budovy neologickej synagógy známeho architekta Petra Behrensa (v blízkosti Pošty 1). Okrem kvalitných výstav sa bude sústreďovať i na vzdelávacie projekty pre školy aj širokú verejnosť. Ak chcete študentom už teraz sprostredkovať tento fakt, zorientovať ich v trendoch súčasných galérií alebo v žilinskej architektúre obdobia funkcionalizmu, môžete sa prihlásiť a pripravíme pre vás interaktívnu prednášku o Novej synagóge. Okrem architektúry a umenia je komentovaná prehliadka zameraná aj na históriu Židov v Žiline a ilustrácia dejinných udalostí a rôznych politických režimov na príbehu tejto unikátnej budovy.

***Cyklus prednášok o súčasnom tanci – Priestor pre pohyb: Hodiny tanca

3p_letak1-211x3001

Cyklus prednášok o súčasnom tanci sú interaktívne hodiny s debatou a videoukážkami diel známych svetových choreografov, ktoré sa konajú priamo na školách počas vyučovania. Radi by sme študentom prezentovali súčasný tanec a priniesli ho priamo k nim. Tanečné umenie chodia do škôl predstavovať lektori, profesionálni tanečníci, Jaro Viňarský alebo Zuzana Burianová.

Interaktívne prednášky doplnené videoukážkami prebiehajú väčšinou v rámci hodín estetiky, občianskej náuky alebo ako tvorivé lekcie na hodinách telesnej výchovy (prípadne dramatickej výchovy a iných príbuzných vyučovacích hodinách). Prednášky sú súčasťou projektu Stanice 3P – Priestor pre pohyb, ktorým sa snažíme priblížiť súčasný tanec a fyzické divadlo širšej verejnosti.

/Pre žiakov, ktorých prednášky výrazne zaujmú, je možnosť zapojiť do ďalšieho vzdelávacieho programu, ktorého výsledkom bude tanečno-divadelné predstavenie – Ako na tanec. Prihlásení sa budú môcť zúčastniť celého tvorivého procesu predstavenia (premeny inscenácií zo skúšok do finálnej verzie), komunikovať s tvorcami, dozvedieť sa viac o teoretickej rovine súčasného tanca a kreatívne sa podieľať na zostavení diela./

****Prednáška o stavbe S2

s2_final_zpredu

Z celoročnej ponuky pre stredné školy je zaujímavá i prednáška o stavbe alternatívneho divadla S2, na ktorého stavbu sa ako materiál použili pivné prepravky, slamené balíky a hlina. Prednášku vedie riaditeľ kultúrneho centra Marek Adamov a je spojená s projekciou dokumentárneho filmu o tejto stavbe od Tomáša Rafu.

Ak máte záujem, vyberte si z ponuky vzdelávacích programov a dohodnite si s nami konkrétny termín. Kontakt: Anna Bárdyová, 0902 521 366, anna@stanica.sk

Podpora:
podpora_skolskeprogramy_w3

Podpora aktivít Memory Kontrol:

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

Tagged as: , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics