Jaro Viňarský: Telo rozpráva
workshop, 5. - 8. 8. 2010

tanečný workshop v rámci projektu 3P – Priestor pre pohyb (Stanica_FLUX)

Workshop Jara Viňarského Telo rozpráva sa sústreďuje na skúmanie tela, vlastnej fyzikality. Účastníci workshopu sú vedení k tomu, aby začali svoje telo vnímať inak, rozpoznali jeho obmedzenia a skúsili ich prekonávať. Workshop, kde môžete objavovať svoj potenciál a schopnosť sebavyjadrenia prostredníctvom tela, je určený najmä pre netanečnú verejnosť. Program workshopov je koncentrovaný a rozvrhnutý do 4 intenzívnych víkendov tak, aby jednotlivé víkendy na seba nadväzovali a vznikla logická postupnosť a aby účastníci na konci celého procesu mali ucelenú a hodnotnú skúsenosť.

Jaro Viňarský

Keďže dva zo štyroch víkendov už prebehli a vytvorila sa skupina stálych účastníkov, na ďalšie pokračovanie už nie je možné sa prihlásiť.

Tagged as: , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics