Jaro Viňarský & Lucia Kašiarová (SK): Srdcia ako postrelené vtáky

 

predstavenie súčasného tanca

„Sme vtiahnutí do vytvárenia príbehu bez jeho vymýšľania mentálnou prácou, bez jeho priameho štruktúrovania, vymýšľania charakterov, miest, poínt. Rozvíjame totálnosť a sebestačnosť tanečno-pohybového výrazu a snažíme sa doviesť ho do možného maxima bez použitia iných divadelných prvkov.” povedali slovenskí tanečníci J.Viňarský a L.Kašiarová na začiatku skúšania spoločného duetu.

Fragmentárny príbeh v pohybe odohrávajúci se vo svetlom deformovanej priestorovej perspektíve. Rozprávanie dvoch tiel, dvoch ľudí, v drobných fragmentoch, postrádajúcich akúkoľvek „mechanickú” logiku, podľa ktorej obvykle premýšľame, hodnotíme, identifikujeme se s niečím-niekým, definujeme samých seba a uvádzame sa do vzťahu s okolitým svetom. Nejde tu o vzťah dvoch ľudí na základe nejakej konkrétnej predstavy o tomto vzťahu. Títo dvaja - skôr len ako jeden a jeden sa rovná nula - sa stretávajú v nestretávaní. Len idú a tušia, že je to tak v poriadku.

Slovenská premiéra: 5. a 6. mája 2007, Stanica Žilina-Záriečie

Námet, choreografia a tanec: Lucia Kašiarová a Jaro Viňarský
Svetelný dizajn: Pavel Kotlík
Hudba : God Speed You! Black Emperor / Mix hudby:Jo!

Tagged as: , , , , , , ,

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics